Kluby

Oficiálne používaná skratka klubu:AWK Kráľova pri Senci
IČO:48430641
Právna forma:Športový klub
Ulica a číslo domu:Tehelňa 521
Mesto:Kráľová pri Senci
PSČ:90050
E-mailarmwrestling.kps@gmail.com
Názov funkcie štatutárneho zástupcu:Predseda
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:Dagmar Petrová
Telefón štatutárneho zástupcu:0905 162 424
Náhradný kandidát:Neurčený
Registrácia SAPR1997
Oficiálne používaná skratka klubu: TJ Spartak Myjava
IČO: 34004416
Právna forma: Športový klub
Mesto: Myjava 907 01
Adresa Hodžova 261/1
E-mail martin.klimek01@gmail.com1
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Martin Klimek
Telefón štatutárneho zástupcu: 0907 594 890
Náhradný kandidát: Neurčený
Registrácia SAPR: 2016
Oficiálne používaná skratka klubu:AWK Prešov
IČO:45737908
Právna forma:Nezisková organizácia
Ulica a číslo domu:Prostějovská 83
Mesto:Prešov
PSČ:08001
Webové sídlo:http://awkpresov.blog.cz
E-mailharcarik7@yahoo.com
Názov funkcie štatutárneho zástupcu:Riaditeľ a predseda klubu
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:Mgr. Gabriel Harčarik PhD.
Telefón štatutárneho zástupcu:0908 336 833
Náhradný kandidát:Neurčený
Registrácia SAPR2012
 
Oficiálne používaná skratka klubu: ŠK Lucie Debárovej
IČO: 52232212
Právna forma: Športový klub
Ulica a číslo domu: J. Jesenského 1
Mesto: Senec
PSČ: 90301
E-mail lucia1086@post.sk
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Lucia Debnárová
Telefón štatutárneho zástupcu:
Náhradný kandidát: Neurčený
Registrácia SAPR: 2019
Oficiálne používaná skratka klubu: AWK ZVOLEN
IČO: 37829068
Právna forma: Športový klub
Ulica a číslo domu: Na Hrádok 9681
Mesto: Zvolen
PSČ: 96001
E-mail oliverferiencik@azet.sk
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Oliver Ferienčík
Názov funkcie štatutárneho zástupcu: Predseda
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Oliver Ferienčík
Telefón štatutárneho zástupcu: 0905 797 203
Náhradný kandidát: Neurčený
Registrácia SAPR 1999
Oficiálne používaná skratka klubu:AWK Prievidza
Právna forma:Športový klub
IČO:50481061
Ulica a číslo domu:M. Falešníka 6
Mesto:Prievidza
PSČ:97101
E-mailsnirerm@gmail.com
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:Marcel Šnírer
Názov funkcie štatutárneho zástupcu:Predseda
Telefón štatutárneho zástupcu:0911 648 826
Náhradný kandidát:Neurčený
Registrácia SAPR:2017
 
Oficiálne používaná skratka klubu: AWK MAGNEZIT Revúca
IČO: 42304075
Právna forma: Športový klub
Ulica a číslo domu: Muránska Lehota 17
Mesto: Muráň
PSČ: 4901
E-mail pavol.senko1959@gmail.com
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Pavol Senko
Názov funkcie štatutárneho zástupcu: Predseda
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Pavol Senko
Telefón štatutárneho zástupcu: 0905 634 777
Náhradný kandidát: Neurčený
Registrácia SAPR 1996
Oficiálne používaná skratka klubu: AŠK Rabča
Právna forma: Športový klub
IČO: 42218381
Ulica a číslo domu: Adamovka 558
Mesto: Rabča
PSČ: 2944
E-mail lubomirj@orava.sk
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Ľubomír Jagnešák
Názov funkcie štatutárneho zástupcu: Predseda
Telefón štatutárneho zástupcu: 0902 329 993
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mária Jagnešáková
Telefón kontaktnej osoby: 0904 550 626
Náhradný kandidát: Neurčený
Registrácia SAPR: 2012
Oficiálne používaná skratka klubu: Awk Dobrá Voda
IČO: 42404266
Právna forma: Športový klub
Ulica a číslo domu: 372
Mesto: Dobrá Voda
PSČ: 91954
E-mail ivan.gregoricka@gmail.com
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Ivan Gregorička
Názov funkcie štatutárneho zástupcu: Predseda
Telefón štatutárneho zástupcu: 0908 122 408
Náhradný kandidát: Neurčený
Registrácia SAPR 2015
Oficiálne používaná skratka klubu: Still Storm Slovakia
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 52412717
Ulica a číslo domu: Dubová 4039/34A
Mesto: Bardejov
PSČ: 085 01
E-mail tomas.kiss@atlas.sk
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Mgr. Tomáš Kiss
Názov funkcie štatutárneho zástupcu: Predseda
Telefón štatutárneho zástupcu: 0918 788 580
Náhradný kandidát: Neurčený
Registrácia SAPR: 2011
Oficiálne používaná skratka klubu: KASprof-security bul team Orava
IČO: 42345839
Právna forma: Športový klub
Ulica a číslo domu: Oravské Veselé 440
Mesto: Oravské Veselé
PSČ: 2962
Webové sídlo: http://sk-sk.facebook.com/bulteamOrava
E-mail info@kasprofsecurity.sk
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Peter Kasan
Názov funkcie štatutárneho zástupcu: Predseda
Telefón štatutárneho zástupcu: 0904 473 921
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Peter Kasan
Telefón kontaktnej osoby: 0904 473 921
Náhradný kandidát: Neurčený
Registrácia SAPR 2012
Oficiálne používaná skratka klubu: PSC – ATU Košice
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 35512644
Ulica a číslo domu: Letná 9
Mesto: Košice
PSČ: 4200
Webové sídlo: http://akademiktu.tuke.sk
E-mail tibor.kvackaj@tuke.sk
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Prof.Ing.Tibor Kvačkaj,CSc.
Názov funkcie štatutárneho zástupcu: Predseda
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: prof. Ing. Tibor Kvačkaj, CSc. – predseda PSC
Telefón štatutárneho zástupcu: 055 60 24 198
Náhradný kandidát: Neurčený
Registrácia SAPR: 1997
Oficiálne používaná skratka klubu: ŠKPR Trnava
IČO: 50339290
Právna forma: Športový klub
Ulica a číslo domu: Hospodárska 21
Mesto: Trnava
PSČ: 91701
E-mail hlubikova.v@gmail.com
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Samuel Hlubík
Názov funkcie štatutárneho zástupcu: Predseda
Telefón štatutárneho zástupcu: 0915 859 146
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Samuel Hlubík
Telefón kontaktnej osoby: 0915 859 146
Náhradný kandidát: Neurčený
Registrácia SAPR 2016
Oficiálne používaná skratka klubu:AWK Hypposko
IČO:42157862
Právna forma:Športový klub
Ulica a číslo domu:Dedinská 48
Mesto:Trnava
PSČ:917 05
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:Mário Chlpatý
Telefón štatutárneho zástupcu:0918 635 045
Náhradný kandidát:Neurčený
Registrácia SAPR:2023

ARMWRESTLING KLUB BRATISLAVA

Oficiálne používaná skratka klubu: AWK Bratislava
IČO: 42364809
Právna forma: Športový klub
Ulica a číslo domu: Starorímska 2
Mesto: Bratislava – Rusovce
PSČ: 85110
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Martin Ruman
Telefón štatutárneho zástupcu: 0944 625 826
Registrácia SAPR: 2014

ARMWRESTLING KLUB MYJAVA

Oficiálne používaná skratka klubu: TJ Spartak Myjava
IČO: 34004416
Právna forma: Športový klub
Mesto: Myjava 907 01
Adresa Hodžova 261/1
E-mail martin.klimek01@gmail.com1
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Martin Klimek
Telefón štatutárneho zástupcu: 0907 594 890
Registrácia SAPR: 2016

ŠPORTOVÝ KLUB LUCIE DEBNÁROVEJ

Oficiálne používaná skratka klubu: ŠK Lucie Debárovej
IČO: 52232212
Právna forma: Športový klub
Ulica a číslo domu: J. Jesenského 1
Mesto: Senec
PSČ: 90301
E-mail lucia1086@post.sk
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Lucia Debnárová
Telefón štatutárneho zástupcu:
Registrácia SAPR: 2019

ARMWRESTLING WARRIOR KLUB PRIEVIDZA

Oficiálne používaná skratka klubu: AWK Prievidza
Právna forma: Športový klub
IČO: 50481061
Ulica a číslo domu: Na Karasíny 69/5
Mesto: Prievidza
PSČ: 97101
E-mail snirerm@gmail.com
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Marcel Šnírer
Názov funkcie štatutárneho zástupcu: Predseda
Telefón štatutárneho zástupcu: 0911 648 826
Registrácia SAPR: 2017

ASOCIÁCIA ŠPORTOVÝCH KLUBOV ORAVA

Oficiálne používaná skratka klubu: AŠK Rabča
Právna forma: Športový klub
IČO: 42218381
Ulica a číslo domu: Adamovka 558
Mesto: Rabča
PSČ: 2944
E-mail lubomirj@orava.sk
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Ľubomír Jagnešák
Názov funkcie štatutárneho zástupcu: Predseda
Telefón štatutárneho zástupcu: 0902 329 993
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Mária Jagnešáková
Telefón kontaktnej osoby: 0904 550 626
Registrácia SAPR: 2012

POWER SPORT CLUB AKADEMIK TECHNICKÁ UNIVERZITA

Oficiálne používaná skratka klubu: PSC – ATU Košice
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 35512644
Ulica a číslo domu: Letná 9
Mesto: Košice
PSČ: 4200
Webové sídlo: http://akademiktu.tuke.sk
E-mail tibor.kvackaj@tuke.sk
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Prof.Ing.Tibor Kvačkaj,CSc.
Názov funkcie štatutárneho zástupcu: Predseda
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: prof. Ing. Tibor Kvačkaj, CSc. – predseda PSC
Telefón štatutárneho zástupcu: 055 60 24 198
Registrácia SAPR: 1997

STILL STORM SLOVAKIA BARDEJOV

Oficiálne používaná skratka klubu: Still Storm Slovakia
Právna forma: nezisková organizácia
IČO: 52412717
Ulica a číslo domu: Dubová 4039/34A
Mesto: Bardejov
PSČ: 085 01
E-mail tomas.kiss@atlas.sk
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Mgr. Tomáš Kiss
Názov funkcie štatutárneho zástupcu: Predseda
Telefón štatutárneho zástupcu: 0918 788 580
Registrácia SAPR: 2011

ARMWRESTLING KLUB KRÁĽOVA PRI SENCI

Oficiálne používaná skratka klubu: AWK Kráľova pri Senci
IČO: 48430641
Právna forma: Športový klub
Ulica a číslo domu: Výhonská 244
Mesto: Kráľová pri Senci
PSČ: 90050
E-mail armwrestling.kps@gmail.com
Názov funkcie štatutárneho zástupcu: Predseda
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Dagmar Petrová
Telefón štatutárneho zástupcu: 0905 162 424
Registrácia SAPR 1997

ARMWRESTLING KLUB PREŠOV

Oficiálne používaná skratka klubu: AWK Prešov
IČO: 45737908
Právna forma: Nezisková organizácia
Ulica a číslo domu: Exnárova 1
Mesto: Prešov
PSČ: 08001
Webové sídlo: http://awkpresov.blog.cz
E-mail harcarik7@yahoo.com
Názov funkcie štatutárneho zástupcu: Riaditeľ a predseda klubu
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Mgr. Gabriel Harčarik PhD.
Telefón štatutárneho zástupcu: 0908 336 833
Registrácia SAPR 2012

ARMWRESTLING KLUB ZVOLEN

Oficiálne používaná skratka klubu: AWK ZVOLEN
IČO: 37829068
Právna forma: Športový klub
Ulica a číslo domu: Na Hrádok 9681
Mesto: Zvolen
PSČ: 96001
E-mail oliverferiencik@azet.sk
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Oliver Ferienčík
Názov funkcie štatutárneho zástupcu: Predseda
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Oliver Ferienčík
Telefón štatutárneho zástupcu: 0905 797 203
Registrácia SAPR 1999

ARMWRESTLINGOVÝ KLUB MAGNEZIT REVÚCA

Oficiálne používaná skratka klubu: AWK MAGNEZIT Revúca
IČO: 42304075
Právna forma: Športový klub
Ulica a číslo domu: Muránska Lehota 17
Mesto: Muráň
PSČ: 4901
E-mail pavol.senko1959@gmail.com
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Pavol Senko
Názov funkcie štatutárneho zástupcu: Predseda
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Pavol Senko
Telefón štatutárneho zástupcu: 0905 634 777
Registrácia SAPR 1996

ARMWRESTLING DOBRÁ VODA

Oficiálne používaná skratka klubu: Awk Dobrá Voda
IČO: 42404266
Právna forma: Športový klub
Ulica a číslo domu: 372
Mesto: Dobrá Voda
PSČ: 91954
E-mail ivan.gregoricka@gmail.com
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Ivan Gregorička
Názov funkcie štatutárneho zástupcu: Predseda
Telefón štatutárneho zástupcu: 0908 122 408
Registrácia SAPR 2015

ŠPORTOVÝ KLUB PRETLÁČANIA RUKOU – TRNAVA

Oficiálne používaná skratka klubu: ŠKPR Trnava
IČO: 50339290
Právna forma: Športový klub
Ulica a číslo domu: Hospodárska 21
Mesto: Trnava
PSČ: 91701
E-mail hlubikova.v@gmail.com
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Samuel Hlubík
Názov funkcie štatutárneho zástupcu: Predseda
Telefón štatutárneho zástupcu: 0915 859 146
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Samuel Hlubík
Telefón kontaktnej osoby: 0915 859 146
Registrácia SAPR 2016

KASPROF-SECURITY BUL TEAM ORAVA

Oficiálne používaná skratka klubu: KASprof-security bul team Orava
IČO: 42345839
Právna forma: Športový klub
Ulica a číslo domu: Oravské Veselé 440
Mesto: Oravské Veselé
PSČ: 2962
Webové sídlo: http://sk-sk.facebook.com/bulteamOrava
E-mail info@kasprofsecurity.sk
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Peter Kasan
Názov funkcie štatutárneho zástupcu: Predseda
Telefón štatutárneho zástupcu: 0904 473 921
Meno a priezvisko kontaktnej osoby: Peter Kasan
Telefón kontaktnej osoby: 0904 473 921
Registrácia SAPR 2012
Scroll to Top