O nás

Dozorná rada

 
Dozornú radu volí Konferencia SAPR a jej funkčné obdobie je štyri roky.

Do Dozornej rady SAPR boli v apríli 2019 zvolení:

  • Mgr. Libuša Tichoňová

Predseda Dozornej rady SAPR

  • Katarína Vilhanová

Člen Dozornej rady SAPR

  • Pavol Senko

Člen Dozornej rady SAPR

Scroll to Top