O nás

Dozorná rada

 
Dozornú radu volí Konferencia SAPR a jej funkčné obdobie je štyri roky.

Do Dozornej rady SAPR boli v apríli 2019 zvolení:

  • Mgr. Libuša Tichoňová (do 31.12.2022)
  • Dominika Barošová (od 3.2.2023)

Predseda Dozornej rady SAPR

  • Barbora Bajčiová (Od 3.6.2022)
  • Katarína Vilhanová (od 26.6.2020 do 3.6.2022)

Člen Dozornej rady SAPR

  • Pavol Senko

Člen Dozornej rady SAPR

Scroll to Top