O nás

HISTÓRIA

Laické pretláčanie rukou
 

Pretláčanie rukou nie je žiadna novinka. V rôznych obmenách je od dávna známe po celom svete. Svedčia o tom zmienky v najstarších knihách, nálezy antických sošiek znázorňujúcich „armwrestlerov“ a legendy národov ospevujúcich hrdinov silných paží, ktorých sile nik neodolal.

Podľa staroindickej legendy silák Bhima vyhral veľa cien, peňazí a trofejí, medzi ktorými boli neraz aj krásne ženy. V stredovekom Anglicku muži riešili veľa sporov súbojom v pretláčaní na prevrátenom sude od vína. V Northwoode sa tieto súboje odohrávali dokonca na stromoch v niekoľkometrovej výške, takže po skončení súboja neraz spadol na zem nielen porazený, ale aj víťaz.

Mnoho ľudí – mladých i starších – sa v každej krajine v priateľskom súboji pretláčalo niekedy s niekým doma, v škole, na internáte alebo na jarmočnej súťaži. Tieto zápasy silných paží mali i majú v rôznych krajinách rôzne pomenovania. V Taliansku je to bracio de ferro, v Indii panja, v Turecku bilayak guresi, v Mexiku vedcidas, v Anglicku armwrestling a u nás jednoducho pretláčanie.

Čím to bolo a čím to je, že pretláčanie bolo a je také populárne? Odpoveď nie je taká ťažká. Laické pretláčanie nepotrebuje veľké vysvetľovanie „ako na to“ a nepotrebuje ani náročné materiálne zabezpečenie. A samotný duel medzi silákmi bol, je a bude vždy atraktívny pre divákov. Každý je totiž zvedavý na toho najsilnejšieho.

Počiatky a súčasnosť športového pretláčania rukou vo svete

Za zakladateľa a priekopníka športového pretláčania rukou (armwrestlingu) je považovaný Bill Soberanes. Ešte ako mladý novinár využil popularitu laického pretláčania rukou v USA a v roku 1952 začal poriadať prvé oficiálne súťaže v mestečku Petaluma (v miestnom Gilardis saloone). Tieto súťaže rýchlo prerástli rámec pohostinstva a následne inšpirovali ku každoročnému poriadaniu majstrovstiev mesta, neskôr Severnej Kalifornie a potom Kalifornie.

V roku 1962 založil Bill Soberanes spolu s Dave Devotom organizáciu World Wrist-wrestling Championships Inc. a keďže v Amerike je všetko možné v tom istom roku usporiadali v jednej z najväčších hál Petalumy „World Wristwrestling Championships“ (Majstrovstvá sveta v pretláčaní). Súťaž si tento honosný názov ponechala až doteraz. V žiadnom prípade ju však v súčasnosti nemožno považovať za oficiálne Majstrovstvá sveta. Faktom však je, že v súčasnosti je to najstaršia a jedna z najpopulárnejších medzinárodných súťaží vo svete.

V šesťdesiatych rokoch minulého storočia vzniklo na pôde USA množstvo ďalších organizácií, ktoré dodnes organizujú na rôznych úrovniach súťaže v pretláčaní. Spomeniem aspoň niektoré: National armwrestling association, American armwrestling association, Mid-West armwrestling association, Michigan armbender association, Little people armwrestling association, US wristwrestling and armwrestling association.

Je len samozrejmé, že zatiaľ čo laické súťaže nevyžadovali žiadne špeciálne pravidlá, oficiálne súťaže ich už potrebovali rovnako ako skonštruovaný súťažný stôl. Nastala úplne nová situácia. Z armwrestlingu pre zábavu sa stal armwrestling šport.

Po USA nadobudol armwrestling organizovanú podobu v Kanade, Brazílii, Indii, a postupne v ďalších krajinách. Najväčší význam pre rozvoj svetového pretláčania rukou malo založenie World Armwrestling Federation (Svetová federácia pretláčania rukou) v roku 1972 na pôde USA.

 Zakladateľom tejto organizácie bol vtedajší prezident American Armwrestling Association Bob O´Leary v spolupráci s Johnom Miadzykom prezidentom Canadian Armrestling Association a šéfom Indian Armwrestling Federation Barij Baran Dasom.

Počet členských krajín WAF postupne narastal a teraz ich je už viac ako 80. Postupne vzniklo aj šesť kontinentálnych federácií armwrestlingu – Ázijská, Africká, Austrálska, Európska, Juhoamerická a Severoamerická.

Prvé oficiálne Majstrovstvá sveta zorganizovala WAF 10. novembra 1979 a ich dejiskom bol Wetaskiwin, Alberta, Kanada. Zúčastnilo sa ich 47 súťažiacich zo štyroch krajín (Brazília, India, Kanada a USA). Ďalšie svetové šampionáty sa potom konali – s výnimkou roku 1984 – pravidelne každoročne.

Počet zúčastnených športovcov a krajín na MS samozrejme postupne narastal a v posledných rokoch sa pohybuje v množstve vyše 400 účastníkov z vyše 30 štátov.

Európska federácia armwrestlingu (EAF) vznikla pomerne neskoro (v roku 1991), avšak jej členské asociácie pribúdali veľmi rýchlo a v súčastnosti ich je 32, čo robí z EAF najväčšiu kontinentálnu federáciu na svete. Prvé oficiálne Majstrovstvá Európy sa konali vo Švajčiarsku v roku 1991.

Slovenská asociacia pretláčania rukou usporiadala vrcholné šampionáty v pretláčaní trikrát. Dvakrát juniorské majstrovstvá sveta v Senci (1998 a 1999) a jedenkrát majstrovstvá Europy (Poprad, 1997).

Pretláčanie rukou na Slovensku

Podobne ako v iných krajinách, ani na Slovensku nie je pretláčanie rukou žiadnou novinkou. Naopak, už naši dedovia i pradedovia pri rôznych príležitostiach a na rôznych miestach zvádzali množstvo súbojov v pretláčaní rukou.

Uskutočnili sa tiež pokusy o organizovanie súťaží s viacerými súťažiacimi. Nebolo to však podľa definovaných pravidiel ani na predpísanom súťažnom stole. Všetko sa to dialo len na laickej úrovni.

Ako šport vstúpilo pretláčanie rukou (armwrestling) na slovenskú športovú scénu v roku 1992. Prvým krôčikom k tomu bol vznik komisie (prípravného výboru) pretláčania rukou na pôde Kresťanskej športovej únie (august 1992). Komisiu tvorili a na jej práci sa významne podieľali Michal Čapla (prezident Slovenskej asociácie kulturistiky a silového trojboja), Ľudovít Major (šéfredaktor časopisu Muscle and Fitness), Ladislav Mlynek (vtedajší predseda Slovenského zápasníckeho zväzu), Ján Ďalák a Marian Čapla (súčasní členovia Výkonného výboru SAPR) a predseda prípravného výboru Milan Čapla, ktorý si zobral „na plecia“ pionierske práce v spojitosti s rozvojom armwrestlingu na Slovensku.

Všetci členovia komisie vykonali množstvo práce od hľadania materiálov (predovšetkým zahraničných) o armwrestlingu – pretláčaní, cez diskusie o jeho športovej podobe na Slovensku a snahou o nadviazanie kontaktov so svetovou a Europskou federáciou pretláčania.

Veľmi záslužnú prácu vykonali v začiatkoch pre slovenský armwrestling gruzínsky armwrestleri Zura Katamadze, Alexander Mudžišvili a Irina Čikviladze, ktorí do Bratislavy pricestovali na jeseň v roku 1992. Priniesli oficiálne pravidlá, pomohli pri konštrukcii prvého súťažného stola vyhovujúceho medzinárodnej norme, vyškolili prvých rozhodcov a zúčastnili sa prvých súťaží ako súťažiaci i rozhodcovia.

V januári 1993 sa konala ustanovujúca konferencia Slovenskej asociácie pretláčania rukou (SAPR), na ktorej boli prijaté Stanovy, zvolený Výkonný výbor a prezident SAPR, ktorým sa stal zakladateľ tohoto športu na Slovensku Milan Čapla. V marci 1993 po registrácii a schválení Stanov SAPR na Ministerstve vnútra SR sa SAPR ako dobrovoľná občianska záujmová organizácia stala samostatným právnym subjektom.

 Takmer ďaľší rok trvalo úsilie o zapojenie SAPR do medzinárodných organizácií WAF a EAF. Bolo to tým, že veľmi ťažko sa hľadalo akékoľvek spojivko s týmito organizáciami a podarilo sa to až v decembri 1993. Členom v obidvoch týchto organizáciach sa stala SAPR v roku 1994, čím získali reprezentanti SR právo účasti na Majstrovstvách Európy aj Majstrovstvách sveta. Toto právo bolo samozrejme hneď v roku 1994 využité.

Milan Čapla

Scroll to Top