O nás

VV SAPR

 

Výkonný výbor SAPR volí Konferencia SAPR a jeho volebné obdobie je štvorročné.

Na Konferencii SAPR konanej v 26.6.2020 boli do VV SAPR zvolení:

  • JÁN GERMÁNUS

Prezident SAPR

  • PETER KASAN

Vice-prezident SAPR

  • JÁN VOJENČÁK

Člen Výkonného výboru SAPR

  • Mgr. TOMÁŠ KISS

Člen Výkonného výboru SAPR

  • Ing. VERONIKA FERENCOVÁ

Člen Výkonného výboru SAPR,

  • DAGMAR PETROVÁ

Člen Výkonného výboru SAPR, zástupca športovcov

Scroll to Top