O nás

  1. VV SAPR
 

Výkonný výbor SAPR volí Konferencia SAPR a jeho volebné obdobie je štvorročné.

Na Konferencii SAPR konanej v 26.6.2020 boli do VV SAPR zvolení:

  • JÁN GERMÁNUS

Prezident SAPR

  • PETER KASAN

Vice-prezident SAPR

Členovia Výkonného výboru SAPR,

  • Ján Vojenčák
  • Mgr. Tomáš Kiss
  • Mgr. Gabriel Harčarik PhD. (od 3.2.2023)
  • Ing. Veronika Ferencová (do 3.2.2023)
  • Dagmar Petrová

Člen Výkonného výboru SAPR, zástupca športovcov

Scroll to Top