O nás

Komisie SAPR

Disciplinárnu komisiu volí Konferencia SAPR a jej funkčné obdobie je štyri roky.

Do Dozornej rady SAPR boli  zvolení:

 

DISCIPLINÁRNA

  • Monika Mináriková (od 19.6.2021)
  • Andrea Martinkovičová (do 19.6.2021)

Predseda disciplinárnej komisie SAPR

  • Peter Spusta

Člen disciplinárnej komisie SAPR

  • Mgr. Viera Kissová

Člen disciplinárnej komisie SAPR

ROZHODCOVSKÁ

Hlavný rozhodca SAPR

  • Ing. Matúš Hlubík

Hlavný rozhodca SAPR

Rozhodca 2. triedy, medzinárodný rozhodca

  • Monika Mináriková

           Hlavný výsledkár SAPR

Scroll to Top