O nás

Komisie SAPR

Disciplinárnu komisiu volí Konferencia SAPR a jej funkčné obdobie je štyri roky.
 

Do Disciplinárnej komisie SAPR boli  zvolení:

 

DISCIPLINÁRNA

Predseda disciplinárnej komisie SAPR

  • Marek Hlodák (od 18.11.2023)
  • Monika Mináriková (do 18.11.2023)
  • Andrea Martinkovičová (do 19.6.2021)

Člen disciplinárnej komisie SAPR

  • Martin Caletka (od 18.11.2023)
  • Mgr. Viera Kissová (do 18.11.2023)
  • Peter Spusta

 

ROZHODCOVSKÁ

Hlavný rozhodca SAPR

  • Ing. Matúš Hlubík

Hlavný rozhodca SAPR

Rozhodca 2. triedy, medzinárodný rozhodca

  • Monika Mináriková

           Hlavný výsledkár SAPR

Scroll to Top