O nás

Komisie SAPR

 

DISCIPLINÁRNA

  • Monika Mináriková

Predseda disciplinárnej komisie SAPR

  • Peter Spusta

Člen disciplinárnej komisie SAPR

  • Mgr. Viera Kissová

Člen disciplinárnej komisie SAPR

ROZHODCOVSKÁ

Hlavný rozhodca SAPR

  • Ing. Matúš Hlubík

Hlavný rozhodca SAPR

Rozhodca 2. triedy, medzinárodný rozhodca

  • Monika Mináriková

           Hlavný výsledkár SAPR

ZASTUPCA ŠPORTOVCOV SAPR:

Dagmar Petrová

Scroll to Top