O sapr

PRAVIDLÁ WAF

Pravidlá pretláčania rukou

 

1. Družstvá/reprezentačné tímy krajín

Družstvo musí byť zložené zo štátnych príslušníkov krajiny, ktorú reprezentujú. V prípade potreby musí každý člen tímu preukázať dokumentom WAF, potvrdzujúcim oprávnenosť reprezentovať svoju krajinu. Termín „družstvo“ znamená všetky kategórie, mužské, ženské, ľavou aj pravou rukou. Do súťaže družstiev sa počítajú body získané vo všetkých kategóriách mužov i žien. V prípade určenia poradia družstiev mužov a žien oddelene, tieto sa spočítajú osobitne. Taktiež sa môžu družstvá deliť na pravú a ľavú ruku. Trofeje sú odovzdané iba v kategóriách, ktoré určí usporiadateľ, avšak iba s písomným povolením WAF.

2. Počet členov reprezentačného družstva krajiny

Najviac dvaja súťažiaci môžu reprezentovať krajinu v jednej kategórii. Pravidlo platí vo všetkých kategóriách okrem telesne postihnutých.

Do súťaže družstiev sa započítavajú body získané vo všetkých kategóriách okrem juniorov. Súťaž kategórie družstiev v juniorských kategóriách sa počítajú osobitne.

3. Hmotnostné kategórie

Seniori ľavá a pravá ruka

Muži: 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 110+ kg

Ženy: 50, 55, 60, 65, 70, 80, 80+ kg

Masters ľavá a pravá ruka

Muži: 70, 80, 90, 100, 100+ kg

Ženy: 60, 70, 80, 80+ kg

Grand masters (nad 50 rokov) ľavá a pravá ruka

Muži: 75, 90, 100, 100+ kg

Juniori

Chlapci: 50, 55, 60, 65, 70, 80, 80+ kg

Dievčatá: 45, 50, 55, 60, 65, 70, 70+ kg

Telesne postihnutí

Muži: 60, 75, 90, 90+ kg

Chlapci: 50, 65, 80, 80+ kg

Ženy: 60, 70, 80, 80+ kg

Dievčatá: 50, 50+ kg

Váženie

a) Žiadna váhová tolerancia nie je povolená. Pokiaľ športovec chce potvrdiť svoju hmotnosť, môže sa postaviť na váhu nahý (pokiaľ chce súťažiť v kategórii do 70 kg, váha musí ukázať najviac 70,0 kg)

Bez zaujatosti alebo predsudkov, pokiaľ má športovec umelú končatinu, musí sa vážiť s ňou, pokiaľ si želá s ňou aj súťažiť.

b) Nepripúšťajú sa žiadne protesty ohľadom procedúry váženia.  Poradie určí registrácia družstiev t.j. prvé družstvo na registrácii, bude prvé na vážení. WAF má právo vylúčiť zo súťaže družstvo, ktoré nedodržuje pravidlá a požiadavky WAF.

c) Váženie sa uskutoční na schválených váhach WAF. Váženie sa uskutoční nie skôr ako 24 až 30 hodín pred začiatkom prvého súťažného dňa.

d) Športovca môže na váženie sprevádzať funkcionár tímu.

e) Na vážení môže byť použitých viac váh, všetky však musia byť povolené WAF

f) Riaditeľ váženia je konečnou autoritou všetkých smerníc, ktorými sa váženie riadi

g) Súťažiaci môže súťažiť vo svojej hmotnostnej kategórii alebo o jednu vyššie

4. Vekové kategórie (rovnaké pre mužov aj ženy)

Sub Juniori – do 12 rokov

Rozhodujúci je rok narodenia

Juniori – do 18 rokov

Rozhodujúci je rok narodenia

Seniori – nad 18 rokov

Rozhodujúci je rok narodenia

Masters – nad 40 rokov

Rozhodujúci je rok narodenia

Grand masters – nad 50 rokov

Rozhodujúci je rok narodenia

Poznámka:     – pokiaľ je požadované WAF, vek musí byť potvrdený pasom alebo iným úradným dokumentom

5. Body

1. miesto – 10 b., 2. miesto – 7 b., 3. miesto – 5 b., 4. miesto – 4b. 5. miesto – 3 b., 6. miesto – 2 b. 7. miesto – 1 b.

WAF činiteľ je zodpovedný za sčítanie bodov a vytvorenie poradia vo všetkých kategóriách.

6. Rozmery stola

a) Stôl:                       40“ od podlahy k vrchu stola

b) Doska stola:         36“ x 26“

                                    Nohy sú 28“ minimálne vnútri, a 18“ od nohy k nohe

c) Podložky:               7“ x 7“ štvorec, 2“ hrúbky, vyrobený z pevného materiálu, potiahnutý vinylovou látkou. Pena a jej pokrytie môže byť uchytené 1/8“ kovovým plátom, 7“x7“ s dvomi závitovými skrutkami ¼“ priemer x ¾“ dlhé, zvarené na spodku aby sa mohla pripojiť podložka na povrch stola. Na všetkých stoloch musí byť čiara, rozdeľujúca stôl od držadla po držadlo.

d) Fixátor:                  10“ dlhý x 4“ vysoký.

e) Umiestnenie:         Podložky sú 2“ od prináležiaceho uhla stola. Mali by presahovať ½ šírky od stredu doprava pre súťaž pravou rukou a ½ šírky do stredu doľava pre súťaž ľavou rukou

f) Fixátor:                    Je umiestnený šikmo, 5“ od vnútorného rohu podložky k vonkajšiemu rohu a ½“ od priľahlého uhla meraného od vonkajšieho rohu podložky.

Vzdialenosť držadla od fixátora je 2 ¾“. Pokiaľ je to pre pravoruký stôl vzdialenosť sa meria od ľavej strany podložky a pokiaľ ľavoruký opačne.

g) Držadlá:                 Sú v strede každého stola 13“ od rohu a 1“ od hrany stola. Držadlo má priemer 1“ a výšku 6“.

8. Materiál

Najlepší materiál je oceľová trubka spriemerom 2“ ale môže byť použitá aj hranatá oceľ. Doska stola je vyrobená z ¾“ hrubej preglejky.

Povrch stola môže byť potiahnutý tenkou penou potiahnutou vinylovým materiálom príjemného vzhľadu.

Na povrchu stola nie je povolené plexisklo ani reflexné pásky. 

9. Stojan na kriedu

Stojan na magnézium alebo kriedu by mal byť umiestnený neďaleko stola no tak, aby neobmedzoval rozhodcov ani iných funkcionárov pri výkone činnosti.

10. Pódium

Pokiaľ je použité vyvýšené pódium, organizátor je zodpovedný za bezpečnosť športovcov a činovníkov.

Pódium musí byť taktiež zabezpečené od neautorizovaného prístupu iných osôb.

11. Zvýšené podložky

Pre športovcov s výškovým hendikepom môžu byť použité podložky k stolu. Podložky môžu byť použité v kombinácii so špeciálnou obuvou alebo s viacerými podložkami zvýšiť pretekára tak, aby mal pás pri povrchu stola.

Pretekár môže použiť súkromnú podložku pokiaľ to má povolené od hlavného rozhodcu pred začiatkom súťaže.

Podložka má rozmery 36“x32“, výšku 4“ a je vyrobená z ½“ hrubej preglejky. Na bokoch má vyrezané zárezy pre lepšie uchytenie medzi nohami stola. Zárezy sú približne 3“ od vrchu na každej strane podložky.

Na ľahšiu manipuláciu s podložkou je v strede vyrezaný držiak na ruku.

12. Páska na zviazanie

Páska je 1“ široká s kovovou alebo plastovou prackou, suchý zips sa neodporúča

13. Ústroj športovcov

Všetci účastníci, vrátane športovcov a funkcionárov, musia spĺňať kódex odievania WAF. Každá krajina musí byť identifikovateľná a každý športovec musí mať národný dres.

Povolené sú len tričká s krátkymi rukávmi alebo bez rukávov, športové nohavice (nie džínsy). Na dresoch je povolené len limitované množstvo reklamy.

Obuv je povinná a je súčasťou rovnošaty.

Športovec nemá povolené súťažiť bez dresu, športovec nemôže nastúpiť na vyhlásenie víťazov bez dresu. Pokiaľ príde športovec na zápas bez dresu, prehráva.

Krajina môže požiadať o povolenie súťažiť bez národných dresov VV WAF, ktoré žiadosť posúdi a rozhodne.

14. Rozhodcovia

a) Hlavný rozhodca

            – je zodpovedný za priradenie rozhodcov na zápas počas súťaže

– je zodpovedný za riadenie rozhodcovského tréningu pred súťažou a hodnotením každého rozhodcu počas súťaže

– je oprávnený vymeniť rozhodcu pokiaľ je nezodpovedný alebo technicky nespôsobilý rozhodovať súťaž

– je zodpovedný oznámiť VV WAF a doložiť dôkazmi každé disciplinárne riešenie rozhodcu

– je zodpovedný, že rozhodcovia dodržiavajú dress code predpísaný WAF

Každý WAF Master rozhodca má šancu byť kandidátom na pozíciu Hlavného rozhodcov WAF (WAF Head Referee)

b) Riaditeľ rozhodcovského tréningu

– je zodpovedný za posúdenie rozhodcov, či sú spôsobilý na rozhodovanie z technického a psychického hľadiska

– je zodpovedný za zorganizovanie krátkeho školenia rozhodcov pred súťažou

– je zodpovedný za prípravu medzinárodného školiaceho programu, ktorý má za povinnosť udržiavať aktuálny a všetky zmeny pravidiel zapracované

c) Rozhodca na súťaži

– je zodpovedný že bude ustrojený podľa pravidiel WAF (pásikavé tričko, čierno biele, s krátkymi rukávmi, biele pásy 1“ široké, čierne nohavice, ponožky a topánky. Meno a trieda môže byť vyobrazená na zadnej časti dresu. Trieda je zobrazená na pravom rukáve 1“ od manžety.

– je zodpovedný za znalosť WAF pravidiel a povinný zúčastniť sa školenia rozhodcov pred súťažou

– je zodpovedný za svoje nezaujaté a profesionálne rozhodovanie. Rozhodca nesmie blahoželať súťažiacemu k výhre, môže zablahoželať obom súťažiacim za dobrý zápas. Nominovaní rozhodcovia môžu rozhodovať v súťažný deň, keď nesúťažia.

d) Triedy rozhodcov podľa WAF: Masters, Senior a Junior

Rozhodca triedy Masters môže rozhodovať s každou inou triedou

Rozhodca triedy Senior môže rozhodovať s iným rozhodcom triedy Seniorom alebo Masters

Rozhodca triedy Junior môže rozhodovať iba s rozhodcom triedy Masters

16. Súťaž v stoji

Zápas rozhodujú dvaja rozhodcovia:

a) Hlavný rozhodca štartuje zápas. Postranný dáva pozor na fauly lakťom pri štarte a asistuje pri nastavení správneho štartu zápasu. Po štarte zápasu obaja rozhodcovia dozerajú na správny priebeh, fauly a víťazný dotyk fixátora.

b) Rozhodca, ktorý začal rozhodovať zápas nemôže byť počas neho vymenený okrem prípadu chýbajúcej kompetencie alebo technickej vedomosti.

17. Protokol

a) Súťaž pravou a ľavou rukou sa uskutoční počas dvoch oddelených dní

b) Osoby (iba ak je to so súhlasom hlavného rozhodcu), ktoré nie sú účastníkmi zápasu sa nemôžu priblížiť k stolu bližšie ako 20 stôp pod hrozbou pokuty.

c) Z dôvodu porušenia disciplíny alebo fair play môžu byť odrátané body zo súťaže družstiev

d) Každá hmotnostná kategória je pred začiatkom vyvolaná na kontrolu. Súťažiaci sú volaní podľa nasadenia do súťažného hárku. Po kontrole môže začať samotná súťaž. Súťažiaci sa počas čakania na zápas zdržujú vo vopred vyhradených priestoroch.

e) Bandáže zápästia, obväzy, popruhy, zábaly, prstene, náramky, retiazky nie sú na ruke povolené. Rukou pre tento prípad sa myslí časť tela začínajúca od ramena pokračujúca po končeky prstov.

f) Antidopingová kontrola je povolená na všetkých svetových, medzinárodných, kontinentálnych a národných súťažiach poriadaných pod hlavičkou WAF. Protest je možné podať na oficiálnom tlačive spolu s požadovaným obnosom v USD hlavnému rozhodcovi súťaže alebo disciplinárnej komisii.

g) Nešportové chovanie nebude tolerované a môže smerovať k vylúčeniu zo súťaže

h) Počas súťaže nie sú povolené žiadne vyzývacie zápasy. Nie sú dovolené žiadne narušenia schváleného programu

i) Počas súťaže a zasadania kongresu nie je povolené používať mobilné telefóny. Každé porušenie tohto zákazu bude potrestané pokutou 10,- USD. Zákaz sa netýka organizátora.

j) Vstup pretekára alebo funkcionára na pódium, okrem prípadu, že súťažia bude trestaný pokutou 50 UDS

k) Protest môže podať každý súťažiaci na oficiálnom tlačive a vkladom 50 USD. V príde, že bude protest uznaný, bude vklad protestujúcemu vrátený. V opačnom prípade vklad prepadá v prospech WAF

l) Za ústne útoky voči rozhodcom bude pretekár, tréner, divák potrestaný pokutou:

            1 útok – 100 USD

            2 útok – 200 USD

            3 útok – 300 USD a 6 mesiacov pozastavenia činnosti

m) Svetový šampionát sa bude konať vždy počas posledných dvoch týždňov v mesiaci September.

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

1. Dvojnásobná eliminácia – nasadzovanie

Súťaže pod záštitou WAF sa konajú systémom dvojnásobnej eliminácie. Každý súťažiaci okrem víťaza musí prehrať dvakrát. Do súťažného pavúka nie sú pretekári nasadzovaní. Súťažiaci je zaradený do pavúka na základe vyžrebovaného čísla. Súťažiaci z jednej krajiny sa nemôžu stretnúť počas prvého kola, pokiaľ je to možné.

2. Základné pravidlá

a) Súťažiaci v každej hmotnostnej kategórii sú pred jej začiatkom vyzvaní a prídu na pódiu na kontrolu.

b) Každý súťažiaci je pred zápasom vyhlásený a má 60 sekúnd na príchod na pódium. V prípade, že to nestihne prehráva. Súťažiaci po príchode za stôl si podajú ruky a uchopia sa do štartovnej polohy.

c) Trvanie zápasu nie je časovo ohraničené. Napriek tomu, pokiaľ hlavný rozhodca alebo WAF lekár rozhodnú, že pokračovanie zápasu by mohlo ohroziť zdravie niektorého zo súťažiacich bude zápas zastavený.

d) Počas zápasu nie sú povolené žiadne prestávky, iba v prípade technickej chyby resp. problému s počítačovým systémom, alebo v prípade vyhlásenia zodpovednými osobami.

e) Dvaja súťažiaci sa počas súťaže nemôžu stretnúť dvakrát okrem súboja o umiestnenie

f) Pri súťaži telesne postihnutých môže rozhodca dať nasledovné výhody športovcovi:

            – Jednoruký športovec nemusí držať držadlo

            – Nepočujúci športovec si môže vybrať stranu stola

g) V prípade, že má športovec dlhé vlasy, tieto si musí upraviť, zviazať. Čelenky sú povolené, ale čiapky resp. klobúky nie

3. Nastavenie/Štart zápasu

a) Úchop je dlaň na dlaň, uchopiť sa za palce a zavrieť prsty, hánky palcov musia byť viditeľné

b) Uchopené ruky musia byť na jednej úrovni

c) Spätný ťah súperovej ruky cez stred stola nie je povolený

d) Zápästia musia byť vyrovnané a ramená vycentrované nad stredom stola

Zápästia vyrovnané  a kolmo na stred stola.

e) Voľná ruka uchopí držadlo nad hranou stola. Táto ruka môže a nemusí byť opretá o povrch stola.

f) Nechty musia byť ostrihané aby nezranili súpera

g) Krieda/Magnézium je povolené

3.1

Ramená musia byť rovnobežne s hranou stola. Pred štartom môžu byť naklonené na jednu zo strán.

3.2

Pred štartom musí byť medzera na šírku päste medzi ramenom a predlaktím ako aj medzi bradou a rukou.

3.3

Nohy súťažiaceho môžu byť obtočené okolo nôh stola alebo zapreté o protiľahlé nohy pred štartom zápasu v prípade, že neobmedzujú súpera. Noha môže byť nadvihnutá nad podlahou počas zápasu a nohy sa môžu pohybovať akýmkoľvek spôsobom pokiaľ neobmedzujú súpera.

V prípade, že rozhodca požiada súťažiaceho aby dal dolu nohu z nohy stola pretože na to upozornil jeho súper, súťažiaci je  povinný uposlúchnuť a dať nohu na podlahu a v prípade, že potom opätovne oprie svoju nohu o nohu stola dostane napomenutie.

3.4 Rozhodcovský úchop

Súťažiaci majú jednu minútu na úchop. Pokiaľ sa v tomto čase správne neuchopia, rozhodca vyhlási „rozhodcovský úchop“. Rozhodcovský úchop pozostáva z nasledovného:

Ruky súťažiacich sú položené rozhodcom dlaň k dlani, vycentrované, palce sú pritlačené dolu rozhodcom, prsty zatvárané rozhodcom, najskôr jednému súťažiacemu potom druhému. Keď sú správne uchopení, rozhodca sa spýta súťažiacich či chcú aby ich palce boli prikryté prstami alebo nie. Hánky palcov musia byť viditeľné, ruky vyrovnané, zápästia nezalomené a ruky vycentrované.

4. Ready … GO – STOP

Signál k začiatku zápasu je „Ready… GO“ a je vyslovený hlavným rozhodcom zápasu. Na konci zápasu rozhodca vysloví „Stop“ a označí víťaza zdvihnutím jeho ruky. Povely a činnosti musia byť rozhodcom vykonané tak, aby súťažiaci vedeli, že je zápas ukončený.

5.

Rozhodcovia nepoužívajú silu na nastavenie súťažiacich. Rozhodca nastavuje súťažiacich ľahkými dotykmi na ruke pokiaľ nie sú správne uchopení.

6. Víťazstvo v zápase

a) Pin je pokiaľ sa akákoľvek časť ruky od zápästia ku koncom prstov dotkne alebo prejde pod fixátor

b) Pokiaľ súper dostane dva fauly

c) Súper nenastúpi na zápas do 60 sekúnd

d) Súper sa úmyselne vyšmykne v prehrávajúce pozícii (2/3 dráhy k fixátoru)

e) V prípade akéhokoľvek zranenia súťažiaceho je tento vyvolaný na zápas, pokiaľ nezíska dve prehry. Zápas, v ktorom sa súťažiaci zranil, znamená jeho prehru.

f) Akýkoľvek faul, pokiaľ ho súťažiaci dostane a bol v prehrávajúcej polohe (tzn. 2/3 dráhy k fixátoru) znamená jeho prehru

7.

Víťazný pin môže súťažiaci dosiahnuť iba na víťaznej strane stola (t.j. časti na ktorej je umiestnený fixátor na ktorý má pretlačiť súpera)

8. Povely

Každý súťažiaci by mal poznať nasledovné povely:

Ready Go, Knukles, Elbows down, Wrist, Shoulders, Stop, Warning, Winner, Dangerous position, Coincidental, Referees Grip, Back, Thumb Down, Don’t move, Center, Grip, Strap, Foul, Over, Under

WARNINGS / NAPOMENUTIA

1.

a) Spätný ťah súperovej ruky cez stred stola pred štartom nie je povolený. Je to chápané ako zlý štart.

b) Akýkoľvek predčasný pohyb ramenom, rukou, dlaňou alebo prstami bude napomenutie.

c) Pokiaľ jeden zo súperov uviazne v pozícii „locking up“, rozhodca dá jeho súperovi upozornenie. Rozhodca dá napomenutie len v prípade, pokiaľ je jeden zo súperov zodpovedný za zdržovanie štartu.

d) Pustenie rúčky znamená napomenutie, bez zastavenia zápasu, pokiaľ pustenie rúčky nespôsobí výhodu alebo je to už druhé napomenutie.

FAULY

Upozornenie:          Dve napomenutia znamenajú faul

                                    Dva fauly znamenajú prehru zápasu

1.

Pokiaľ je výhoda získaná pred napomenutím, zápas bude prerušený a previnilý pretekár dostane faul.

2.

Akýkoľvek pohyb pri rozhodcovskom úchope znamená faul pre pretekára, ktorý pohyb spôsobil. Napríklad: prehmatávanie prstov, spätný ťah, zalomené zápästie, predčasný štart alebo zdvíhanie lakťa z podložky.

Postranný rozhodca pevne pridržiava zápästia pretekárov počas nastavovania pri rozhodcovskom úchope. Pri akomkoľvek pohybe pretekárov oznamuje faul postihnutému pretekárovi.

3.

Faul je pokiaľ lakeť pretekára stratí kontakt s podložkou. Pretekár môže stratiť kontakt lakťa z podložkou ak:

a) Napriek tomu, že je lakeť nadvihnutý nad podložkou, je stále vertikálne nad ňou a  pretekár má stále kontakt z podložkou tricepsami resp. predlaktím

b) Pokiaľ lakeť opustí podložku v akomkoľvek horizontálnom smere, pretekár dostane faul

c) Úmyselné vyšmyknutie je faul

4.

a) Pretekárove ramená nesmú počas zápasu prekročiť pomyselný stred stola medzi  držadlami, za porušenie dostane pretekár faul

b) Pretekár sa rukou nemôže dotknúť inej časti tela ako napr. brady, ramena, hlavy. Za porušenie dostane pretekár faul.

c) Pokiaľ pretekár úmyselne tlačí oproti súperovej ruke aby skĺzla z podložky dostane faul.

d)         1) Pokiaľ sa pretekár dostane po štarte do „Break Arm“ alebo „Dangerous Position“, rozhodca dôrazne upozorní pretekára o tejto situácii. Rozhodca upozorní pretekára aby mal ruku, ktorou súťaží vyrovnanú s ramenom . Pretekár nikdy nesmie ramenom predbiehať ruku.

            2) Pretekár nesmie klesnúť ramenom súťažnej ruky pod úroveň podložky pokiaľ sa nachádza v neutrálnej alebo prehrávajúcej pozícii.

            Neutrálna pozícia je definovaná ako 2/3 dráhy od štartovej pozície smerom k prehrávajúcej strane stola. Pokiaľ sa pretekár ocitne v takejto pozícii, rozhodca oznámi „Dangerous Position“

            ……………

e) Pokiaľ úmyselný čin pretekára má spôsobiť faul súpera, faul dostane pretekár, ktorý akciu spôsobil. Typickým príkladom je úmyselné vytlačenie lakťa súpera z podložky

f) Akýkoľvek faul, ktorý dostane pretekár v prehrávajúcej pozícii (viac ako 2/3 dráhy od štartovej pozície do prehrávajúcej) znamená prehru.

5.

Akýkoľvek faul, ktorý nastane súčasne s faulom súpera bude vyhodnotený ako náhodný, zápas bude pozastavený a žiaden z pretekárov nedostane faul.

6.

Po dostaní faulu má pretekár nárok na 30s. oddych

7.

Faul môže pretekár dostať za nešportové chovanie, urážanie rozhodcu a činovníkov alebo používanie vulgarizmov.

POKIAĽ NEŠPORTOVÉ CHOVANIE PRETEKÁRA POKRAČUJE, MOŽE BYŤ VYLÚČENÝ Z CELEJ SÚŤAŽE!!!

Vyšmyknutie a zviazanie

Rozhodca dá pretekárovi faul za úmyselné vyšmyknutie ak:

a) Pretekár zdvihne prsty zo súperovej ruky pred vyšmyknutím sa

b) Pretekár zatvorí prsty do päste v súperovom úchope

c) Keď je pretekár v „break wrist“ pozícii a ťahá prsty dovnútra súperovej ruky a preto nemôže udržať úchop

d) Zviazanie rúk nariadi rozhodca pokiaľ zápas je prerušený vyšmyknutím, ktorého výsledkom nie je faul. Vyšmyknutie nastane ak ruky súperov stratia akýkoľvek kontakt so sebou. Rozhodca musí zvážiť všetky okolnosti, ktoré viedli k vyšmyknutiu pokiaľ dá niektorému z pretekárov faul. Pokiaľ nie je zrejmé, ktorý z pretekárov spôsobil vyšmyknutie alebo to bolo z dôvodu aktivity oboch pretekárov, žiaden z nich nedostane FAUL a rozhodca pristúpi k zviazaniu.

e) Pri zviazaní rozhodca povelom požiada pretekárov aby položili lakte na zadnú časť podložky, otvorenými dlaňami sa nastavili nad stred stola s palcami otvorenými nad dlaňou. Nesúťažnou ruku sa pretekár uchopí držadla. Rozhodca pretekárov zviaže, žiaden pretekár nemôže pri zväzovaní asistovať.

Pretekár môže len požiadať o silu a umiestnenie zviazania. Povraz nemôže byť umiestnený nižšie ako 1“ pod prirodzenou líniou zápästia.

f) Po zviazaní, pokiaľ nie je rozhodcovský úchop sa pretekári môžu uchopiť v povolenom časovom limite podľa vlastného uváženia.

g) Pokiaľ sa pretekár vyšmykne v prehrávajúcej pozícii (ako je popísané vyššie), pretekár prehráva. Za každé úmyselné vyšmyknutie dostáva pretekár automaticky FAUL.

Scroll to Top