ORGANIZAČNÉ POKYNY K SILNEJ RUKE 2016

V prípade ak vaša škola neobdržala pozvánku na súťaž Silná ruka stredných škôl, prihlásiť na súťaž sa možte aj priamo zaslaním prihlášky riaditeľovi vášho oblastného kola najneskor do 14.11.2016. Nižšie nájdete všetky pokyny ako postupovať ďalej aj s prihláškou pre nominovaných športovcov.

 

S Ú Ť A Ž N Ý  P O R I A D O K

SILNÁ RUKA 2016

 

I. Všeobecné ustanovenia

Organizátor:         Slovenská asociácia pretláčania rukou (SAPR)

 

Dátum:                  Školské kolá do  4.11.2016

 

Súťaž  východoslovenskej oblasti           16.11.2016

Súťaž  stredoslovenskej oblasti              16.11.2016

Súťaž  západoslovenskej oblasti             16.11.2016

 

Celoslovenské finále                             23.11.2016

 

Miesto konania                      Školské kolá:  v príslušných školách

Oblastné kolá:

  • Východoslovenská oblasť  (Košický, Prešovský kraj) v Prešove 16.11.2016

Miesto, dátum a čas konania: Prešov, telocvičňa Fakulty  výrobných technológii TU Košice so sídlom v Prešove, Štúrova ul. 31 od 09:20 do 10:00- váženie, 10:15 začiatok súťaže

Riaditeľ súťaže: Mgr. Gabriel Harčarik, PhD. (tel.0908 336 833,mail: harcarik7@orangemail.sk )

  • Stredoslovenská oblasť  ( Žilinský, Banskobystrický kraj) v Tvrdošíne 16.11.2016

Miesto, dátum a čas konania: Tvrdošín, telocvičňa Strednej preiemyselnej školy a Obchodnej akadémie Ignáca Gessaya, Medvedzie 133/1 od 08:30 do 9:30- váženie, 10:00 začiatok súťaže

Riaditeľ súťaže: Peter Kasan (mail: riaditelka@kasprofsecurity.sk )

  • Západoslovenská oblasť (Bratislavský, Trnavský, Nitransky, Trenčiansky kraj)  v Bratislave 16.11.2016

Miesto, dátum a čas konania: Bratislava, telocvičňa ZŠ, Borodáčova 2, Bratislava od 09:00 do 10:00- váženie, 10:15 začiatok súťaže

Riaditeľ súťaže: Martin Ruman (tel.0944 625 826, mail: daska.petrova@gmail.com )

Finále:

  • Slovenské finále, súťaže „SILNÁ RUKA 2016“ sa uskutoční 23.11.2016  v hale Štiavničky, ul. Cesta na štadión 28, Banská Bystrica začiatok o 11:00 hod.

Riaditeľ súťaže: Miroslav Dzur (tel. 0904108792 , E.mail: sekretariat@armsport.sk.) Podrobnejšie informácie: Sekretariát SAPR, Banská Bystrica. Prípadne zmeny na www.armsport.sk

 

Riaditeľ súťaževýchodoslovenská oblasť – Mgr. Gabriel Harčarik, PhD

                                                                    (harcarik7@orangemail.sk)

                             stredoslovenská oblasť – Peter Kasan

                                                                   (riaditelka@kasprofsecurity.sk)

                             západoslovenská oblasť – Martin Ruman

                                                                    (daska.petrova@gmail.com)

Prihlášky

Aj v tomto ročníku môžu súťažiť za školu v každej váhovej kategórii dvaja pretekári. Aby sa nevyskytli problémy pri prezentácii pretekárov, žiadame Vás o včasné zaslanie prihlášok nominovaných pretekárov na jednotlivé váhové kategórie.Prihlášku zašlite mailom priamo riaditeľovi vášho Oblastného kola najneskôr do 14.11.2016. Súťažný poriadok je záväzný pre všetkých súťažiacich.

II. Technicko-organizačné ustanovenia

  1. Súťažiaci: na súťaž sa môže prihlásiť  každý stredoškolák denného štúdia
  2. Spôsob súťaženia: Súťaží sa pravou rukou v stoji. Súťažný systém určí riaditeľ súťaže podľa počtu účastníkov.
  3. Výstroj:Súťažiaci je povinný nastúpiť k zápasom v športovom výstroji – tričko s krátkym rukávom nepresahujúcim pol ramena, tepláky, tenisky (čisté). Pretekári budú mať k dispozícii šatne, ktoré budú otvorené. Za osobné veci si zodpovedá každý pretekár sám. (cennosti odporúčame uschovať u svojho vedúceho).
  4. Kategórie.        Dievčatá: do 60 kg, nad 60 kg;

                                       Chlapci:  do 65kg, do 70 kg, do 80 kg, nad 80 kg

Súťaž škôl aj v roku 2016!

V tomto ročníku organizátori vyhlasujú, tak ako minulý rok, súťaž škôl. Do hodnotenia škôl sa započítavajú len  pretekári umiestnení na prvých troch miestach v každej kategórii. Aby škola mohla bodovať v súťaži škôl, musí obsadiť minimálne jednu dievčenskú kategóriu a tri chlapčenské!!! Víťaz získa putovný pohár a diplom pre najlepšiu školu.

Prezentácia a váženie

Uskutoční sa 16.11.2016 podľa rozpisu jednotlivých oblastí. Pri prezentácii sa musí každý pretekár preukázať platným občianskym preukazom a potvrdením, že je žiakom strednej školy (žiacky preukaz školy). Žrebovanie a zaradenie do súťažného pavúka sa vykonáva hneď po prezentácii.

 

PRIHLÁŠKU SI MÔŽETE STIAHNUŤ TU:

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top