SAPR Informuje!

Do pozornosti všetkým športovcom, členom, rozhodcom, funkcionárom …..

Na Základe rozhodnutia Výkonnej rady WAF upozorňujeme všetkých
športovcov, rozhodcov a funkcionárov na nasledovné:

Rozhodnutie Výkonnej rady WAF
Zákaz podujatí PAL / URPA
Po diskusiách a rozhodnutiach o PAL / URPA,
Výkonná rada WAF World Armwrestling Federation (WAF) rozhodla, že každý
z členov WAF Národných federácií, lídrov, funkcionárov, športovcov a
rozhodcov, ktorí majú akékoľvek dohody alebo vzťahy s PAL / URPA a/alebo
sa zúčastnia na podujatiach PAL / URPA, automaticky získa status „Nie je
v dobrom postavení” a bude suspendovaný WAF bez práva zúčastniť sa v
budúcnosti na podujatiach WAF.
Hlasovalo sa väčšinou hlasov,
Výkonná rada WAF

WAF Executive Board Decision
PAL/URPA Events Ban
Following debates and decisions taken about PAL/URPA,
WAF World Armwrestling Federation (WAF) Executive Board decide that any
of the WAF Members National Federations, leaders, officials, athletes
and referees who have any agreements or relations with PAL/URPA and/or
attend to PAL/URPA events will automatically receive the status “Not in
good standing” and will be suspended by WAF with no right to attend WAF
events.
Voted with the majority of votes,
WAF Executive Board

10.3.2019

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Scroll to Top