SAPR informuje …..

Usmernenie ku konaniu Konferencie SAPR

Na základe konzultácie s hlavnou kontrolórkou športu p. Fisterovou vo veci možnosti usporiadania Konferencie SAPR vyplynulo nasledovné jednoznačné stanovisko:  Usporiadanie konferencie sa v súlade s usmernením hlavného hygienika odkladá až do ukončenia mimoriadnej situácie v SR.

– perrolam je možné hlasovať iba o neodkladných veciach, čo v tomto pri konferencia nie je

– členovia volených orgánov zostávajú vo funkcii dlhšie až do času konania nových volieb –  čo je v súlade so zákonom aj stanovami

Na základe uvedeného sa voľby a Konferencia SAPR sa bude konať až po ukončení mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID19.

Usmernenie hlavného hygienika SR – plné znenie

 

24.4.2020

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Scroll to Top