26. Majstrovstvá Slovenska seniorov, 24. juniorov U18 a U21, 1.disabled a masters,

26. Majstrovstvá Slovenska seniorov, 24. juniorov U18 a U21, 1.disabled a masters,
Siladice - 16.3. - 17.3.2018

U18 - Juniorky ¼avá ruka 55 Kg
1. Ïurianová, Martina (AWK Kokava nad Rimavicou) 12 Pts.
2. Nuttová, Nikola (AŠK Orava) 10 Pts.
3. Stieranková, Tamara (AWK Kokava nad Rimavicou) 8 Pts.
4. Kernová, Veronika (AWK Dobrá Voda) 6 Pts.
5. Horváthová, Emma (AWK Kokava nad Rimavicou) 5 Pts.
6. Scholtzová, Soòa (AWK Prešov) 4 Pts.
7. Navruzova, Nozanin (AWK Kokava nad Rimavicou) 3 Pts.
8. Kuzmanovská, Vanessa (AWK Dobrá Voda) 2 Pts.
9. Vengrínová, Adela (AWK Kokava nad Rimavicou) 1 Pts.

U18 - Juniorky ¼avá ruka 60 Kg
1. Rašlíková, Tereza (AWK Bratislava) 8 Pts.
2. Richterová, Natália (AWK Bull Team Orava) 6 Pts.
3. Kriváková, Veronika (AWK Prešov) 4 Pts.
4. Backárová, Diana (ŠKPR Trnava) 2 Pts.
5. Juhásová, Agáta (AWK Prešov) 1 Pts.

U18 - Juniorky ¼avá ruka 60+ Kg
1. Bajèiová, Barbora (AWK Bull Team Orava) 11 Pts.
2. Kulik, Ruslana (AWK Prešov) 9 Pts.
3. Barošová, Dominika (AWK Prievidza) 7 Pts.
4. Bobovèáková, Kristína (AWK Bardejov) 5 Pts.
5. Smolková, Veronika (AWK Magnezit Revúca) 4 Pts.
6. Chlpatá, Terézia (ŠKPR Trnava) 3 Pts.
7. Badinková, Barbara (AWK Kokava nad Rimavicou) 2 Pts.
8. Beòovská, Veronika (ŠKPR Trnava) 1 Pts.

U18 - Juniori ¼avá ruka 65 Kg
1. Zbranek, Karol (AWK Kokava nad Rimavicou) 9 Pts.
2. Richter, Stanislav (AWK Bull Team Orava) 7 Pts.
3. Benèík, Adam (AWK Dobrá Voda) 5 Pts.
4. Hôždala, Tobiáš (AWK Myjava) 3 Pts.
5. Benèík, Kristián (AWK Dobrá Voda) 2 Pts.
6. Vengrín, Viliam (AWK Kokava nad Rimavicou) 1 Pts.

U18 - Juniori ¼avá ruka 70 Kg
1. Kauèík, Samuel (AWK Èerveník) 7 Pts.
2. Kubaliak, Jozef (AWK Kokava nad Rimavicou) 5 Pts.
3. Horvát, Pavol (AWK Prešov) 3 Pts.
4. Maliòák, Samuel (AWK Prešov) 1 Pts.

U18 - Juniori ¼avá ruka 80 Kg
1. Kollár, Denis (AWK Dobrá Voda) 6 Pts.
2. Bukovský, Patrik (AWK Dobrá Voda) 4 Pts.
3. Michalèík, Adam (AWK Dobrá Voda) 2 Pts.

U18 - Juniori ¼avá ruka 80+ Kg
1. Juhás, Patrik (AWK Prešov) 7 Pts.
2. Miškev, Sebastian (AWK Èerveník) 5 Pts.
3. Adamek, Matúš (AWK Kokava nad Rimavicou) 3 Pts.
4. Šoka, Denis (AWK Èerveník) 1 Pts.

U18 - Juniorky Pravá ruka 55 Kg
1. Ïurianová, Martina (AWK Kokava nad Rimavicou) 11 Pts.
2. Kuzmanovská, Vanessa (AWK Dobrá Voda) 9 Pts.
3. Nuttová, Nikola (AŠK Orava) 7 Pts.
4. Horváthová, Emma (AWK Kokava nad Rimavicou) 5 Pts.
5. Scholtzová, Soòa (AWK Prešov) 4 Pts.
6. Vengrínová, Adela (AWK Kokava nad Rimavicou) 3 Pts.
7. Kernová, Veronika (AWK Dobrá Voda) 2 Pts.
8. Navruzova, Nozanin (AWK Kokava nad Rimavicou) 1 Pts.

U18 - Juniorky Pravá ruka 60 Kg
1. Rašlíková, Tereza (AWK Bratislava) 8 Pts.
2. Richterová, Natália (AWK Bull Team Orava) 6 Pts.
3. Kriváková, Veronika (AWK Prešov) 4 Pts.
4. Backárová, Diana (ŠKPR Trnava) 2 Pts.
5. Juhásová, Agáta (AWK Prešov) 1 Pts.

U18 - Juniorky Pravá ruka 60+ Kg
1. Bajèiová, Barbora (AWK Bull Team Orava) 11 Pts.
2. Kulik, Ruslana (AWK Prešov) 9 Pts.
3. Barošová, Dominika (AWK Prievidza) 7 Pts.
4. Bobovèáková, Kristína (AWK Bardejov) 5 Pts.
5. Smolková, Veronika (AWK Magnezit Revúca) 4 Pts.
6. Chlpatá, Terézia (ŠKPR Trnava) 3 Pts.
7. Badinková, Barbara (AWK Kokava nad Rimavicou) 2 Pts.
8. Beòovská, Veronika (ŠKPR Trnava) 1 Pts.

U18 - Juniori Pravá ruka 65 Kg
1. Richter, Stanislav (AWK Bull Team Orava) 10 Pts.
2. Zbranek, Karol (AWK Kokava nad Rimavicou) 8 Pts.
3. Guláò, ¼uboš (Slovakia) 6 Pts.
4. Benèík, Adam (AWK Dobrá Voda) 4 Pts.
5. Vengrín, Viliam (AWK Kokava nad Rimavicou) 3 Pts.
6. Hôždala, Tobiáš (AWK Myjava) 2 Pts.
7. Benèík, Kristián (AWK Dobrá Voda) 1 Pts.

U18 - Juniori Pravá ruka 70 Kg
1. Horvát, Pavol (AWK Prešov) 7 Pts.
2. Kauèík, Samuel (AWK Èerveník) 5 Pts.
3. Kubaliak, Jozef (AWK Kokava nad Rimavicou) 3 Pts.
4. Maliòák, Samuel (AWK Prešov) 1 Pts.

U18 - Juniori Pravá ruka 80 Kg
1. Kollár, Denis (AWK Dobrá Voda) 7 Pts.
2. Kotú¾, Peter (AWK Prievidza) 5 Pts.
3. Michalèík, Adam (AWK Dobrá Voda) 3 Pts.
4. Bukovský, Patrik (AWK Dobrá Voda) 1 Pts.

U18 - Juniori Pravá ruka 80+ Kg
1. Juhás, Patrik (AWK Prešov) 8 Pts.
2. Miškev, Sebastian (AWK Èerveník) 6 Pts.
3. Adamek, Matúš (AWK Kokava nad Rimavicou) 4 Pts.
4. Šoka, Denis (AWK Èerveník) 2 Pts.
5. Samko, Radoslav (AWK Magnezit Revúca) 1 Pts.


U21 - Juniorky ¼avá ruka 55 Kg
1. Kernová, Lenka (AWK Dobrá Voda) 5 Pts.
2. Fidermáková, Andrea (AWK Prešov) 3 Pts.

U21 - Juniorky ¼avá ruka 60 Kg
1. Sojková, Martina (AWK Ivánka pri Dunaji) 5 Pts.
2. Ajpeková, Barbara (AWK Senec) 3 Pts.

U21 - Juniorky ¼avá ruka 60+ Kg
1. Benito, Vanessa (AWK Prievidza) 5 Pts.
2. Adameková, Mária (AWK Zvolen) 3 Pts.

U21 - Juniori ¼avá ruka 70 Kg
1. Chudík, David (AWK Myjava) 6 Pts.
2. Hanzel, Marcus (AWK Bratislava) 4 Pts.
3. Gabriš, Alexander (AWK Myjava) 2 Pts.

U21 - Juniori ¼avá ruka 80 Kg
1. Adamov, Adam (AWK Banská Štiavnica) 11 Pts.
2. Gábor, Ján (AŠK Orava) 9 Pts.
3. Šoka, Dominik (AWK Dobrá Voda) 7 Pts.
4. Benedikoviè, Adam (AWK Dobrá Voda) 5 Pts.
5. Truchlík, Pavol (AWK Bull Team Orava) 4 Pts.
6. Onderko, Marek (AWK Prešov) 3 Pts.
7. Dvoršèák, Radovan (AWK Prešov) 2 Pts.
8. Lukaèoviè, Adam (AWK Dobrá Voda) 1 Pts.

U21 - Juniori ¼avá ruka 80+ Kg
1. Golian, Michal (AWK Kokava nad Rimavicou) 8 Pts.
2. Hric, Oliver (AWK Prešov) 6 Pts.
3. Ivanèo, Miroslav (AWK Zvolen) 4 Pts.
4. Števík, Dávid (AWK Bratislava) 2 Pts.
5. Škoda, Šimon (AWK Zvolen) 1 Pts.

U21 - Juniorky Pravá ruka 55 Kg
1. Kernová, Lenka (AWK Dobrá Voda) 5 Pts.
2. Fidermáková, Andrea (AWK Prešov) 3 Pts.

U21 - Juniorky Pravá ruka 60 Kg
1. Ajpeková, Barbara (AWK Senec) 5 Pts.
2. Sojková, Martina (AWK Ivánka pri Dunaji) 3 Pts.

U21 - Juniorky Pravá ruka 60+ Kg
1. Adameková, Mária (AWK Zvolen) 5 Pts.
2. Benito, Vanessa (AWK Prievidza) 3 Pts.

U21 - Juniori Pravá ruka 70 Kg
1. Chudík, David (AWK Myjava) 6 Pts.
2. Hanzel, Marcus (AWK Bratislava) 4 Pts.
3. Gabriš, Alexander (AWK Myjava) 2 Pts.

U21 - Juniori Pravá ruka 80 Kg
1. Èeleš, Peter (AWK Myjava) 12 Pts.
2. Adamov, Adam (AWK Banská Štiavnica) 10 Pts.
3. Onderko, Marek (AWK Prešov) 8 Pts.
4. Gábor, Ján (AŠK Orava) 6 Pts.
5. Truchlík, Pavol (AWK Bull Team Orava) 5 Pts.
6. Šoka, Dominik (AWK Dobrá Voda) 4 Pts.
7. Benedikoviè, Adam (AWK Dobrá Voda) 3 Pts.
8. Dvoršèák, Radovan (AWK Prešov) 2 Pts.
9. Lukaèoviè, Adam (AWK Dobrá Voda) 1 Pts.

U21 - Juniori Pravá ruka 80+ Kg
1. Golian, Michal (AWK Kokava nad Rimavicou) 9 Pts.
2. Hric, Oliver (AWK Prešov) 7 Pts.
3. Števík, Peter (AWK Bratislava) 5 Pts.
4. Števík, Dávid (AWK Bratislava) 3 Pts.
5. Ivanèo, Miroslav (AWK Zvolen) 2 Pts.
6. Škoda, Šimon (AWK Zvolen) 1 Pts.


Disabled ¼avá ruka Open
1. Nevedel, Štefan (AŠK Orava) 5 Pts.
2. Chlpatý, Šimon (ŠKPR Trnava) 3 Pts.

Disabled Pravá ruka Open
1. Nevedel, Štefan (AŠK Orava) 5 Pts.
2. Chlpatý, Šimon (ŠKPR Trnava) 3 Pts.


Masters ¼avá ruka 90 Kg
1. Racek, Peter (AWK Èerveník) 5 Pts.
2. Ferienèík, Oliver (AWK Zvolen) 3 Pts.

Masters ¼avá ruka 90+ Kg
1. Spusta, Peter (AWK Prešov) 10 Pts.
2. Tomaga, Rastislav (AWK Banská Štiavnica) 8 Pts.
3. Váòa, Jaroslav (AWK Zvolen) 6 Pts.
4. Repka, Michal (ŠKPR Trnava) 4 Pts.
5. Baka, Pavol (AWK Liptovský Mikuláš) 3 Pts.
6. Baroš, Peter (AWK Prievidza) 2 Pts.
7. Labaj, Ján (AWK Liptovský Mikuláš) 1 Pts.

Masters Pravá ruka 90 Kg
1. Racek, Peter (AWK Èerveník) 5 Pts.
2. Ferienèík, Oliver (AWK Zvolen) 3 Pts.

Masters Pravá ruka 90+ Kg
1. Spusta, Peter (AWK Prešov) 10 Pts.
2. Tomaga, Rastislav (AWK Banská Štiavnica) 8 Pts.
3. Váòa, Jaroslav (AWK Zvolen) 6 Pts.
4. Repka, Michal (ŠKPR Trnava) 4 Pts.
5. Baroš, Peter (AWK Prievidza) 3 Pts.
6. Baka, Pavol (AWK Liptovský Mikuláš) 2 Pts.
7. Labaj, Ján (AWK Liptovský Mikuláš) 1 Pts.


Ženy ¼avá ruka 60 Kg
1. Debnárová, Lucia (AWK Senec) 6 Pts.
2. Ajpeková, Barbara (AWK Senec) 4 Pts.
3. Nebrenská, Lucia (AWK Zvolen) 2 Pts.

Ženy ¼avá ruka 60+ Kg
1. Martinkovièová, Rebeka (AWK Krá¾ová pri Senci) 6 Pts.
2. Kulik, Ruslana (AWK Prešov) 4 Pts.
3. Petrová, Dagmar (AWK Krá¾ová pri Senci) 2 Pts.

Muži ¼avá ruka 65 Kg
1. Sedláèek, Martin (ŠKPR Trnava) 8 Pts.
2. Benèík, Adam (AWK Dobrá Voda) 6 Pts.
3. Zbranek, Karol (AWK Kokava nad Rimavicou) 4 Pts.
4. Krausko, Samuel (AWK Prievidza) 2 Pts.
5. Gabriš, Alexander (AWK Myjava) 1 Pts.

Muži ¼avá ruka 75 Kg
1. Glod, Dominik (AWK Prešov) 9 Pts.
2. Šoka, Dominik (AWK Dobrá Voda) 7 Pts.
3. Jašèeg, Juraj (AWK Senec) 5 Pts.
4. Majkút, Lukáš (AWK Bull Team Orava) 3 Pts.
5. Chudík, David (AWK Myjava) 2 Pts.
6. Dvoršèák, Radovan (AWK Prešov) 1 Pts.

Muži ¼avá ruka 85 Kg
1. Málek, Rastislav (AWK Bratislava) 13 Pts.
2. Truchlík, Dávid (AWK Bull Team Orava) 11 Pts.
3. Hervay, Peter (AWK Senec) 9 Pts.
4. Nevedel, Štefan (AŠK Orava) 7 Pts.
5. Adamov, Adam (AWK Banská Štiavnica) 6 Pts.
6. Blšták, Juraj (AWK Dobrá Voda) 5 Pts.
7. Jackuliak, Jozef (ŠKPR Trnava) 4 Pts.
8. Ševèík, Stanislav (AWK Prešov) 3 Pts.
9. Hlúbik, Matúš (ŠKPR Trnava) 2 Pts.
10. Škoda, Michal (AWK Zvolen) 1 Pts.

Muži ¼avá ruka 100 Kg
1. Drinka, Matej (AWK Dobrá Voda) 14 Pts.
2. Tenkel, Roman (AWK Banská Štiavnica) 12 Pts.
3. Roman, Eduard (AWK Senec) 10 Pts.
4. Tomaga, Rastislav (AWK Banská Štiavnica) 8 Pts.
5. Ma aš, Michal (AWK Bardejov) 7 Pts.
6. Chabada, Jozef (AWK Prievidza) 6 Pts.
7. Škoda, Šimon (AWK Zvolen) 5 Pts.
8. Caletka, Martin (ŠKPR Trnava) 4 Pts.
9. Ferienèík, Oliver (AWK Zvolen) 3 Pts.
10. Smolen, Richard (AWK Bratislava) 2 Pts.
11. Adamek, Matúš (AWK Kokava nad Rimavicou) 1 Pts.

Muži ¼avá ruka 100+ Kg
1. Horeèný, Zdenko (AWK Bratislava) 10 Pts.
2. Michalièka, Juraj (AWK Zvolen) 8 Pts.
3. Golian, Michal (AWK Kokava nad Rimavicou) 6 Pts.
4. Spusta, Peter (AWK Prešov) 4 Pts.
5. Šnírer, Marcel (AWK Prievidza) 3 Pts.
6. Ivanèo, Miroslav (AWK Zvolen) 2 Pts.
7. Grigerek, Martin (AWK Bull Team Orava) 1 Pts.

Ženy Pravá ruka 60 Kg
1. Debnárová, Lucia (AWK Senec) 6 Pts.
2. Ajpeková, Barbara (AWK Senec) 4 Pts.
3. Nebrenská, Lucia (AWK Zvolen) 2 Pts.

Ženy Pravá ruka 60+ Kg
1. Martinkovièová, Rebeka (AWK Krá¾ová pri Senci) 6 Pts.
2. Kulik, Ruslana (AWK Prešov) 4 Pts.
3. Petrová, Dagmar (AWK Krá¾ová pri Senci) 2 Pts.

Muži Pravá ruka 65 Kg
1. Sedláèek, Martin (ŠKPR Trnava) 8 Pts.
2. Zbranek, Karol (AWK Kokava nad Rimavicou) 6 Pts.
3. Krausko, Samuel (AWK Prievidza) 4 Pts.
4. Gabriš, Alexander (AWK Myjava) 2 Pts.
5. Benèík, Adam (AWK Dobrá Voda) 1 Pts.

Muži Pravá ruka 75 Kg
1. Gregorièka, Ivan (AWK Dobrá Voda) 10 Pts.
2. Šoka, Dominik (AWK Dobrá Voda) 8 Pts.
3. Glod, Dominik (AWK Prešov) 6 Pts.
4. Onderko, Marek (AWK Prešov) 4 Pts.
5. Dvoršèák, Radovan (AWK Prešov) 3 Pts.
6. Majkút, Lukáš (AWK Bull Team Orava) 2 Pts.
7. Jašèeg, Juraj (AWK Senec) 1 Pts.

Muži Pravá ruka 85 Kg
1. Truchlík, Dávid (AWK Bull Team Orava) 13 Pts.
2. Hlúbik, Matúš (ŠKPR Trnava) 11 Pts.
3. Hervay, Peter (AWK Senec) 9 Pts.
4. Jackuliak, Jozef (ŠKPR Trnava) 7 Pts.
5. Adamov, Adam (AWK Banská Štiavnica) 6 Pts.
6. Ševèík, Stanislav (AWK Prešov) 5 Pts.
7. Nevedel, Štefan (AŠK Orava) 4 Pts.
8. Blšták, Juraj (AWK Dobrá Voda) 3 Pts.
9. Škoda, Michal (AWK Zvolen) 2 Pts.
10. Málek, Rastislav (AWK Bratislava) 1 Pts.

Muži Pravá ruka 100 Kg
1. Truchlík, Peter (AŠK Orava) 14 Pts.
2. Tenkel, Roman (AWK Banská Štiavnica) 12 Pts.
3. Roman, Eduard (AWK Senec) 10 Pts.
4. Caletka, Martin (ŠKPR Trnava) 8 Pts.
5. Tomaga, Rastislav (AWK Banská Štiavnica) 7 Pts.
6. Ma aš, Michal (AWK Bardejov) 6 Pts.
7. Škoda, Šimon (AWK Zvolen) 5 Pts.
8. Chabada, Jozef (AWK Prievidza) 4 Pts.
9. Drinka, Matej (AWK Dobrá Voda) 3 Pts.
10. Adamek, Matúš (AWK Kokava nad Rimavicou) 2 Pts.
11. Smolen, Richard (AWK Bratislava) 1 Pts.

Muži Pravá ruka 100+ Kg
1. Michalièka, Juraj (AWK Zvolen) 11 Pts.
2. Golian, Michal (AWK Kokava nad Rimavicou) 9 Pts.
3. Spusta, Peter (AWK Prešov) 7 Pts.
4. Horeèný, Zdenko (AWK Bratislava) 5 Pts.
5. Šnírer, Marcel (AWK Prievidza) 4 Pts.
6. Ivanèo, Miroslav (AWK Zvolen) 3 Pts.
7. Grigerek, Martin (AWK Bull Team Orava) 2 Pts.
8. Ferienèík, Oliver (AWK Zvolen) 1 Pts.

Kluby /Pocet bodov/
1. AWK Prešov 163 Pts.
2. AWK Dobrá Voda 142 Pts.
3. AWK Kokava nad Rimavicou 134 Pts.
4. AWK Bull Team Orava 92 Pts.
5. AWK Banská Štiavnica 81 Pts.
6. AWK Zvolen 79 Pts.
7. ŠKPR Trnava 78 Pts.
8. AWK Senec 72 Pts.
9. AŠK Orava 67 Pts.
10. AWK Bratislava 66 Pts.
11. AWK Prievidza 55 Pts.
12. AWK Myjava 38 Pts.
13. AWK Èerveník 36 Pts.
14. AWK Bardejov 23 Pts.
15. AWK Králová pri Senci 16 Pts.
16. Magnezit Revúca 9 Pts.
17. AWK Ivánka pri Dunaji 8 Pts.
18. AWK Liptovský Mikuláš 7 Pts.
19. Slovakia 6 Pts.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top