NAPRIEK ODVOLANIU JAGNEŠÁK A KASAN S TRESTOM

AKTUALIZOVANÉ 11.9.2014

Výkonný výbor Slovenskej asociácie pretláčania rukou ako odvolací orgán SAPR  v disciplinárnej veci týkajúcej sa Ľubomíra Jagnešáka a Petra Kasana, v súlade s bodom 4.6 písm. i) stanov SAPR, článkom 36 ods. 4 disciplinárneho poriadku SAPR, bodmi 2.3, 10.2 a 10.4.1 antidopingových pravidiel WAF a EAF, bodmi 2.3 a 10.3.1 Kódexu WADA rozhodol tak, že:

m e n í rozhodnutie disciplinárnej komisie SAPR zo dňa 22. júla 2014 a Ľubomírovi Jagnešákovi a Petrovi Kasanovi

sa udeľuje zákaz športovej činnosti na pätnásť (15) kalendárnych mesiacov, začínajúc dňom 22. júla 2014.

 

AKTUALIZOVANÉ 28.7.2014

Disciplinárna komisia SAPR, na základe podnetu Antidopingovej agentúry SR a následne “Zákon o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov o športe č. 300/2008 Z.z.” § 21 odsek 3, ako aj zvážení všetkých súvisiacich okolností, rozhodla udeliť Ľubomírovi Jagnešákovi a Petrovi Kasanovi dočasný zákaz účasti na všetkých športových súťažiach na dobu určitú v trvaní šesť (6) kalendárnych mesiacov, začínajúc dňom 22.07.2014.

Rozhodnutie sa dotýka všetkých domácich a medzinárodných súťaží v akomkoľvek športovom odvetví.

Proti rozhodnutiu sa môžu obaja športovci odvolať do 15 dní od doručenia. Odvolanie nemá odkladný účinok.

—————————-

Len pár dní po skončení úspešných 22. majstrovstiev Slovenska nás prekvapila správa o problémoch s dopingovou skúškou Ľ. Jagnešáka a P. Kasana. Podľa informácií z Antidopingovej agentúry Slovenska obaja spomínaní pretekári odmietli dopingovú skúšku za čo im hrozí trest 2 roky.

Prípadom sa bude zaoberať Disciplinárna komisia SAPR.

O výsledku Vás budeme informovať….

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top