Prví tréneri armwrestlingu úspešne zložili skúšky.

Prví tréneri armwrestlingu úspešne zložili skúšky.

V tomto roku naša asociácia v spolupráci s Fakultou športu Prešovskej univerzity v Prešove otvorila historicky prvý kurz trénerov v pretláčaní rukou I. kvalifikačného stupňa. Samotný kurz pozostával z 3 blokov (2 bloky špecializovanej prípravy a 1 blok všeobecnej prípravy) pričom Certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu mohol získať len frekventant, ktorý absolvuje všetky bloky a úspešne zloží skúšky. Na kurz sa prihlásilo 9 záujemcov ( 7 zo Slovenska a 2 českí kolegovia) a každý z nich by mohol určite potvrdiť, že cesta k úspešnému ukončeniu kurzu nebola vôbec ľahká. Vzhľadom na okolnosti s Covid – 19 sa nám kurz predĺžil z pôvodných 3 mesiacov až skoro na 10.

Prvý blok špecializovanej prípravy sme absolvovali počas víkendu na Orave v priestoroch CrossGym 365 koncom februára. Odbornú časť viedol Mgr. Gabriel Harčarik PhD.,  kde sme sa dozvedeli veľa nových informácií  z oblasti tréningu či jeho dlhodobého plánovania. Záver prednášok sa niesol v znamení praktických ukážok cvikov, ktoré vieme využiť v tréningu budúcich zverencov. Nakoľko sa v zapätí zhoršila situácia s Covid-19 a nebolo možné organizovať akékoľvek hromadné podujatia, nasledujúci blok musel byť presunutý až na október. Tento blok, ktorý bol zameraný na všeobecnú prípravu sme absolvovali pod vedením vysokoškolských  pedagógov na Fakulte športu v Prešove. Počas víkendu frekventanti absolvovali prednášky z pedagogiky, psychológie, biomechaniky, diagnostiky a lekárskych základov v športe. Tento blok bol zároveň aj posledným, kedy sme mali možnosť stretnúť sa všetci osobne. Nakoľko nám situácia s pandémiou nepriala, zatvorili sa okresy atď. Nasledujúci blok špecializovanej prípravy teda už prebiehal dištančnou výučbou so súhlasom výkonného výboru. Celú špecializovanú časť viedol Mgr. Gabriel Harčarik PhD.,  ktorý je vysokoškolský pedagóg. Je jediný Slovák, ktorý má diplomovú a dizertačnú prácu z oblasti armwrestlingu. Zároveň vypublikoval 2 monografie a takmer 30 vedeckých článkov z nášho športu.  Pred týmto blokom každý z frekventantov musel vypracovať záverečnú prácu, ktorá bola zameraná na tréningovú jednotku – mikrocyklus a mala svoje kritériá (napr. rozsah min. 5 strán… ). Následne bolo potrebné ju obhájiť pri skúškach. V prvý a druhý deň sme teda počas tohto bloku absolvovali odborné prednášky.  Na druhý deň po ukončení kurzu (celkovo 40hodín špecializovanej prípravy) nás čakal online test z pretláčania rukou a obhajovanie záverečnej práce. Všetci frekventanti úspešne zvládli test a tiež obhájili svoje práce. Nasledovalo opäť čakanie na termíny skúšok zo všeobecnej časti, ktoré zadala Fakulta športu v Prešove. V tomto COVID období budúci tréneri poctivo študovali a nakoniec sa dočkali. Koncom  novembra všetci úspešne zvládli aj  záverečný test zo všeobecnej časti a tým získali potrebný certifikát.  Bol to náročný rok pre trénerov, ale vďaka ich odhodlaniu, snahe a prístupu máme na Slovensku prvých úspešných absolventov kurzu trénerov I. stupňa v armwrestlingu a sú nimi:

Samuel Hlubík

Dagmar Petrová

Ivan Gregorička

Patrik Juhás

Mgr. Tomáš Kiss

Barbora Bajčiová

Ing. Veronika Očipová

9.12.2020

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top