XIV. Judgement Day

Výbroná možnosť pre všetkých juniorov zúčastniť sa medzinárodnej súťaže Judgement Day.

Dávame možnosť všetkým juniorom zúčastniť sa Judgement Day 2017 s tým, že budú mať preplatené štartovné a cestovné! Aké sú podmienky????

Ak chcete mať preplatené štartovné, je potrebné vopred nahlásiť mená juniorov (iba do 18rokov) najneskôr do 11.10.2017 na sekretariát. Ideálne zoznam členov klubu naraz! V aute musia byť minimálne 3-ja juniori aby mohlo byť cestovné preplatené.

Ak chcete mať preplatené cestovné je potrebné zaslať na sekretariát do 10.10.2017:

– cestovný príkaz (správne vypísaný + číslo účtu!)

– kópiu veľkého technického preukazu

– kópiu PZP

– ak nie som majiteľom vozidla, tak je potrebné čestné prehlásenie, že majiteľ vám ho dáva dáva k dispozícii

– zoznam cestujúcich juniorov!

– v Budapešti odovzdať doklad PHM (tankovanie) , ktorý je má dátum buď 13.10 alebo 14.10.2017 Dagmar Petrovej!

Iba po splnení VŠETKÝCH bodov bude cestovné uhradené na uvedený účet v cestovnom príkaze!!!!!

Tešíme sa na veľkú výpravu a výborne výsledky 🙂

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Scroll to Top