Z ROKOVANIA VV SAPR

V pondelok 29.9.2914  zasadal Výkonný výbor SAPR a z jeho rokovania je nutné oznámiť niekoľko zaujímavých informácií.

Tou zásadnou bolo zhodnotenie kauzy “Jagnešák/Kasan”. VV SAPR zhodnotil ich správanie ako hrubé porušenie morálky a etiky športu ako aj poškodzovanie dobrého mena SAPR na verejnosti a oboch športovcov zo svojich radov vylúčil. Toto rozhodnutie nemá vplyv na výšku a trvanie ich trestu zastavenia činnosti, ktorý dostali vo výške 15 mesiacov.

Významnou témou, ktorej sa VV venoval, bola organizácia jedinečného podujatia 1st TEAM World Cup, ktorý sa bude konať na konci novembra na Slovensku. Ide o unikátny projekt, ktorý sme navrhli EAF a WAF a ide o rozšírenie medzinárodných súťaží jednotlivcov na súťaž družstiev. Pri vypracovávaní projektu sme vzali do úvahy všetky naše skúsenosti, ktoré sme získali pri organizácii súťaží družstiev na Slovensku, ako aj medzinárodných. SAPR bola prvou organizáciou na svete, ktorá zorganizovala medzinárodné stretnutie družstiev, bolo to ešte v roku 2000 a súťažilo Slovensko proti Česku.
Súťaž sa bude konať v Bratislave a predpokladá sa účasť 8 reprezentačných tímov. Ktoré to budú ešte nie je jasné. Súťažiť sa bude pravou rukou a iba v mužských kategóriách. Hmotnostné kategórie sú nasledovné: 63, 70, 78, 86, 95, 105, 105+ kg. Kto bude reprezentovať Slovensko, ešte nie je isté, je na tréneroch aby poskladali družstvo tak, aby bojovalo o čo najvyššie umiestnenie.

VV SAPR potvrdil účasť pretláčania na 3. ročníku Šport festivalu, ktorý bude v tomto roku 13.12.2015 v Trenčíne. Na tomto podujatí však nebude ligová súťaž, ako po minulé roky, ale súťaž juniorov. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete na našej stránke v priebehu niekoľkých týždňov.

Jeseň to je aj Silná ruka stredoškolákov. V tomto roku sa bude informácia o konaní tejto významnej súťaže distribuovať do každej strednej školy na Slovensku. Po prvýkrát budeme mať viac oblastných kôl ako tri. Cieľom  pre budúcnosť je, aby oblastné kolá boli nahradené krajskými. V roku 2014 budú oblastné kolá organizované nasledovne:
Bratislava – BA kraj
Trnava – TT, TN kraj
Zlaté Moravce – NR kraj
Žiar nad Hronom – BB a ZA kraj
Prešov – PO a KE kraj
Jednotlivé termíny a miesta oblastných kôl budú zverejnené na našej stránke. Finále 20. ročníka Silnej ruky stredoškolákov sa uskutoční 5.12.2014 v Bratislave.

Ďalšou významnou témou bola účasť slovenských pretláčačov na medzinárodných podujatiach. VV rozhodol, že štartovné na medzinárodných podujatiach uvedených v kalendári SAPR sa bude preplácať reprezentantom SR a prvým dvom z aktuálneho rankingu SAPR zverejneného na našej stránke.

Taktiež VV SAPR rozhodol o konaní 3. stretnutia talentovanej mládeže, ktoré sa uskutoční túto jeseň v Senci. O tom, ktorí nádejní športovci sa ho zúčastnia sa rozhodne v najbližších týždňoch. V každom prípade organizácia týchto podujatí prináša už teraz ovocie. Na MS vo Vilniuse sme zaznamenali niekoľko vynikajúcich výsledkov našich nádejí.

VV SAPR schválil miesto a termín konania výročnej Konferencie SAPR. Konferencia SAPR sa bude konať 10.1.2015 v Banskej Štiavnici. Pozvánky a program budú distribuované na kluby v dostatočnom časovom predstihu.

Keďže sa blíži koniec roka, tak sa hovorilo aj o slávnostnom vyhlásení najúspešnejších športovcov roka. VV schválil termín tohto milého podujatia, ktoré sa uskutoční 8.1.2015 v Bratislave (pravdepodobne opäť v hoteli Carlton).

Nakoniec VV SAPR hovoril aj o mimoriadnom čine Lucie Debnárovej počas júnových M SR, kde sa počas zápasu s Rebekou Martinkovičovou zachovala ako správna športovkyňa a radšej zastavila zápas, ako by mala svojej súperke ublížiť. VV na návrh prezidenta SAPR bude tento čin tlmočiť aj Slovenskému olympijskému výboru a Luciu Debnárovú navrhne na cenu Fair Play roka 2014.

-mač-

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top