ZASADALA KONFERENCIA SAPR

Najvyšší orgán Slovenskej asociácie pretláčania rukou (SAPR) – Konferencia, zasadala uplynulú sobotu (10.1.2015) v Banskej Štiavnici.

Okrem zhodnotenia úspešného roku 2014 a plánoch na nadchádzajúce obdobie, rokovali delegáti o viacerých dôležitých otázkach ovplyvňujúcich chod našej asociácie.

Tu je stručný prehľad najdôležitejších bodov rokovania:

– Konferencia SAPR schválila zmeny do Disciplinárneho poriadku SAPR, ktoré priamo vyplývajú z antidopingového kódexu WADA (Svetová antidopingová agentúra). Tou najhlavnejšou zmenou je zvýšenie hornej hranice trestu pri prvom previnení z dvoch na štyri roky! Úplne znenie DP SAPR bude v najbližších dňoch zverejnené na www.armsport.sk

– Majstrovstvá Slovenska už nebudú otvorené, ako tomu bolo vlani. Delegáti sa uzniesli, že Majstrovstiev Slovenska sa budú môcť zúčastniť iba registrovaní pretláčači a len tí, ktorí budú v oficiálnom rankingu SAPR. Prví ôsmi z rankingu budú do súťaže nasadení a nebudú platiť štartovný poplatok. Všetci ostatní budú platiť poplatok podľa Súťažného poriadku SAPR. Tieto pravidlá platia len v tom prípade, že pretekár nastúpi v kategórii, v ktorej získa potrebný počet bodov a obsadil minimálne ôsme miesto. Pokiaľ sa rozhodne štartovať v inej kategórii, tak je zaradený do súťaže podľa vyžrebovaného čísla a jeho účasť v súťaži je podmienená zaplatením štartovného poplatku.

– Delegáti boli oboznámení s prípadom Jagnešák, Kasan. Keďže Ľ. Jagnešák bol v roku 2012 zvolený do VV SAPR (Výkonný výbor) a túto funkciu z dôvodu trestu a vylúčenia zo SAPR nemôže vykonávať, tak ho Konferencia z tejto funkcie odvolala. V doplnkových voľbách bol do VV SAPR zvolený Radoslav Dobrovič.

– Konferencia SAPR prijala s veľkou nevôľou informáciu o neúčasti troch športovcov (J. Michalička, D. Glod, A. Kušnieriková) slávnostného vyhlásenia najúspešnejších pretláčačov roka 2014 – TOP5. Je neospravedlniteľné, pokiaľ sa športovec nezúčastní podujatia, na ktoré bol nominovaný, čo vyplýva aj zo Štatútu reprezentanta. Takto úsilie, ktoré vynakladáme na propagáciu nášho športu vychádza navnivoč. Delegáti sa uzniesli, že v takomto prípade (neúčasti na podujatí, na ktoré bol reprezentant nominovaný) budú reprezentanti preradení do o stupeň nižšieho reprezentačného družstva ( z A do B, z B do C, z C mimo reprezentáciu).

Okrem týchto tém sa hlavná diskusia sústredila na finančnú situáciu, ktorá je v tomto roku kritická. Delegáti sa zhodli, že je úlohou všetkých pomôcť pri riešení tohto zložitého problému.

Plán činnosti, ktorý bol schválený zatiaľ nereflektuje na finančné problémy. Domáce súťaže, zahraničné súťaže, účasť na ME, MS, sústredenia seniorov, stretnutie talentov mládeže, Silná ruka stredoškolákov – všetky tieto aktivity majú svoje miesto v našom kalendári a bolo by škodou, ak by niektoré z týchto podujatí vypadlo. Veríme, že na konci roka budeme môcť zhodnotiť, že sa nám náš plán opäť podarilo splniť.

-mač-

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top