DARUJTE NÁM 2% Z DANE

Venujte 2% z Vašich daní na rozvoj športu, ktorý máte radi a chcete podporovať

Slovenská asociácia pretláčania rukou sa po prvý raz v roku 2015 uchádza o Vašu priazeň a podporu prostredníctvom poukázania 2% z dane z príjmu. Fyzické a právnické osoby majú možnosť poukázať časť svojej dane z príjmu našej organizácii a podporiť tak našu činnosť.

Pokiaľ neviete, ako 2% darovať, kontaktujte nás a my Vám poradíme.

Údaje potrebné pre poskytnutie percenta dane:

 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno: Slovenská asociácia pretláčania rukou
 • Sídlo: Lichnerova 72, 903 01 Senec
 • IČO/SID: 308 11 686 /

Postup krokov sa líši v závislosti od toho, či ste:

 • Zamestnanec
 • Fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama
 • Právnická osoba

Fyzická osoba – zamestnanec

Postup krokov:

 1. Do 15.02.2015 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
 2. Ak ste v roku 2014 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín, vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane (suma nesmie byť nižšia ako 3 €).
 3. Ak ste v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od vysielajúcej organizácie alebo Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej pomoci, vypočítajte si 3% zo zaplatenej dane.
 4. Tieto tlačivá, teda Vyhlásenie o poukázaní dane spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2015 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Ak poukazujete 3% z dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Potrebné tlačivá:

 • Potvrdenie o zaplatení dane
 • Vyhlásenie o poukázaní dane
 • Poučenie k vyhláseniu
 • Potvrdenie od vysielajúcej organizácie / od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti

Fyzická osoba – daňovník si podáva daňové priznanie sám

Postup krokov:

 1. Ak ste v roku 2014 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín, vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane (suma nesmie byť nižšia ako 3 €).
 2. Ak ste v roku 2014 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od vysielajúcej organizácie alebo  Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej pomoci, vypočítajte si 3% zo zaplatenej dane.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 4. Daňové priznanie doručte v lehote do 31.3.2015 na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak poukazujete 3% z dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Potrebné tlačivá:

Právnická osoba

Postup krokov:

 1. Vypočítajte si Vaše 1,5% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby (minimálne 8 € na 1 prijímateľa).
 2. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa.
 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2015 na daňový úrad podľa Vášho sídla a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

POZOR: Ak právnická osoba neposkytla v roku 2014 (a aj počas roku 2015 až do termínu na podanie daňového priznania) dar na verejnoprospešné účely vo výške minimálne 0,5% z dane, tak môže poukázať iba 1,5% z dane z príjmu. V prípade poskytnutia daru môže poukázať 2% z dane zo svojho príjmu.

Potrebné tlačivá:

Ďakujeme!

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Scroll to Top